Säteilytasapaino ja tuulivyöhykkeet

Hennan käsitekartta:

Maantiede3.jpg

Tuulivyöhykkeet ja niiden liike